Nie udało się zwrtyfikować tożsamości użytkownika. Najprawdopodobniej nastąpiła próba użycia programu z pominięciem logowania, lub nie zalogowano się ponownie tuż po wykonaniu aktualizacji. By korzystać z programu należy się najpierw zalogować.
### W24.EXCEPTION ### Komponent środowiska nie wykrył głównego id. Przejdź do okna logowania, lub wróć do poprzedniego obszaru programu jeśli to możliwe.